SROI

BIMair staat garant voor sociaal ondernemen. Aan de ene kant is het binnen de arbeidsmarkt moeilijk om aan personeel en vooral vakmensen te komen. Aan de andere kant is er een grote groep gemotiveerde werknemers die een structurele afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij maken daardoor geen kans maken op een volledige baan, maar zijn wel goed in staat om een deel van de functie te vervullen. Hier ziet BIMair een mooie kans om dit gat optimaal op te vullen.

SROI (Social Return on Investment)

Veel aanbestedingen nemen in het bestek SROI als contractvoorwaarde op. De SROI methodiek meet de extra sociale en maatschappelijke waarde bij een investering. Bij aanbestedingen boven de € 250.000,- staat vaak in het contract om bij de uitvoering van de opdracht extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze wijze wordt het bedrijfsleven gestimuleerd om mensen die moeilijk een reguliere baan kunnen vinden, een kans te bieden op werk en een toekomstperspectief.

SROI bij BIMair

BIMair investeert fors in sociaal maatschappelijke waarde. De nieuwe fabriek in Assen is speciaal ingericht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden. Vanaf het bouwen en inrichten van de fabriek is gekeken hoe mensen met een structurele afstand tot de arbeidsmarkt hier duurzaam werk kunnen doen. En dat is uniek. De productielijn is zo ingericht dat juist deze groep werkzoekenden hier goed uit de voeten kan. De kans dat zij elders volledig aan het werk kunnen is erg klein, waardoor BIMair hiermee haar bijdrage aan de inclusieve samenleving levert.

Samenwerken met BIMair

Een samenwerking met BIMair is voor u als organisatie aantrekkelijk omdat er bij een aanbesteding vaak als voorwaarde wordt gesteld dat tot wel 5% van de gefactureerde opdrachtsom voor SROI activiteiten wordt aangewend. Deze activiteiten mogen in uw bedrijf worden uitgevoerd, maar ook door een onderaannemer of toeleverancier. BIMair heeft mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Door een samenwerking met BIMair wordt het voor u eenvoudiger om aan de gestelde criteria te voldoen!

Wilt u meer informatie over BIMair als sociale onderneming? Neem dan contact met ons op! 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Wilt u meer weten over wat BIMair voor u kan betekenen. Neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat wij de mogelijkheden met u kunnen bespreken.

Neem hier contact op